Edid

 • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
 • Află mai multe...
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Tutori-consilieri ID - FSE 2012-2013

Lista Tutorilor-Consilieri – Facultatea de Ştiinţe Economice / ID – anul univ. 2012-2013

Programul de consultaţii tutori consilieri FSE - semestrul II - anul universitar 2012/2013

Programul de consultaţii tutori consilieri FSE - semestrul I - anul universitar 2012/2013

 

Tutorele-consilier ID este cadrul didactic care îndrumă studentul pe parcursul unui program de instruire. Îndrumarea se realizează individualizat şi în grup, prin întâlniri directe, programate/anunţate (de ex., Consultaţii săptămânale, întâlniri faţă-în-faţă organizate în Campusul Universităţii, cum sunt cele pentru semnarea contractelor de şcolarizare/studii şi altele, similare) şi prin forumuri de discuţii organizate în acest scop pe platforma virtuală a DIDIFR de la adresa http://distance.iduoradea.ro, şi constă în consilierea studenţilor ID conform Fişei de post a tutorelui-consilier ID.

Activitatea tutorelui-consilier la ID este centrată pe nevoile studentului ID, plasându-l în centrul procesului de învăţământ.

Tutorele-consilier la ID este desemnat pentru sprijin instituţional, la programele de studiu la ID (un tutore-consilier poate tutora maxim 3 formaţiuni de studiu), din cadrul Universităţii din Oradea.

În tabelul de mai jos puteţi găsi cadrele didactice care tutorează şi consiliază fiecare grupă de studenţi la forma de învăţământ la distanţă (ID) la programele de studii aferente Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea.

Pentru a vă găsi tutorele-consilier, vă rugăm să căutaţi după anul de studiu în care sunteţi înmatriculat şi apoi, după programul de studii (specializarea) dumneavoastră.

Anul de studiu la care desfăşoară activităţi de tutorat-consiliere /

Specializarea (programul de studii)

Gradul didactic al Tutorelui-consilier ID

/ Numele şi prenumele

Facultatea şi Departamentul de care apaţine cadrul didactic Tutore-consilier ID

Adresa de e-mail a cadrului didactic Tutore-consilier ID

CV al cadrului didactic Tutore-consilier ID

I

Afaceri Internaţionale (AI)

Lect.univ. Dr.

ABRUDAN Leonard Călin

Facultatea de Ştiinţe Economice -
Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

II

Afaceri Internaţionale (AI)

Lect.univ. Dr.

HOREA Ioana-Claudia

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

III

Afaceri Internaţionale (AI)

Lect.univ. Dr.

POP Anamnaria-Mirabela

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

I

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG)

Grupa 1,
Grupa 2

Prep.univ. Drd.

PERŢICAŞ Diana-Claudia

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Economie (Sala F103) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

II

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG)

Student doctorand

SIMUŢ Ramona-Marinela

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Economie (Sala F103) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

III

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) / Grupa 1

Student doctorand

FORA Andreea-Florina

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

III

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) / Grupa 2

Lect.univ. Dr.

HOREA Ioana-Claudia

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

I

Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor (ECTS)

Prep.univ. Dr.

VANCEA Mariana

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Economie (Sala F103) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

II

Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor (ECTS)

Student doctorand

SIMUŢ Ramona-Marinela

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Economie (Sala F103) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

III

Economia Comerţului Turismului şi Serviciilor (ECTS)

Asist.univ. Drd.

BÂC Dorin-Paul

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Economie (Sala F103) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

I

Finanţe Bănci (FB)

Lect.univ. Dr.

ABRUDAN Cristina-Laura

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

II

Finanţe Bănci (FB)

Lect.univ. Dr.

POP Anamaria-Mirabela

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

III

Finanţe Bănci (FB)

Student doctorand

DODESCU Anca

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

I

Management (MN)

Prep.univ. Drd.

MATEI Mirabela-Constanţa

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Management – Marketing (Sala F303) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

II

Management (MN)

Prep.univ. Drd.

MATEI Mirabela-Constanţa

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Management – Marketing (Sala F303) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

III

Management (MN)

Ec.asociat Drd.

NEGREA Adrian

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Afaceri Internaţionale (Sala F209) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

I

Marketing (MK)

Conf.univ. Dr.

BODOG Simona-Aurelia

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Management – Marketing (Sala F303) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

II

Marketing (MK)

Lect.univ. Dr.

SECARĂ Oana-Maria

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Management – Marketing (Sala F303) – pagina web: link

oana_secară@yahoo.com

CV

III

Marketing (MK)

Conf.univ. Dr.

BODOG Simona-Aurelia

Facultatea de Ştiinţe Economice - Departamentul de Management – Marketing (Sala F303) – pagina web: link

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CV

 

Fiecare formaţiune de studiu din cadrul unui program de studii/specializare organizat la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) în cadrul Universităţii din Oradea dispune de un tutore-consilier, ce are următoarele atribuţii principale, detaliate în Fişa de post, astfel:

 1. Cunoaşte, respectă şi aplică prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al DIDIFR, ale Planului operaţional anual şi ale standardelor, indicatorilor de performanţă şi metodologiei elaborată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), cu privire la programele de studii oferite prin ID/IFR, la nivelul de responsabilitate al postului de tutore-consilier la ID/IFR.
 2. Informează şi/sau asigură informarea curentă a studenţilor ID/IFR, cu privire la Hotărârile Senatului UO, ale CAF al FIDIFR şi ale Consiliului DIDIFR, care îi privesc direct pe studenţi.
 3. Colaborează, informează şi comunică operativ cu secretarele FIDIFR şi cu Administratorul Şef al DIDIFR, pe probleme legate de achitarea taxelor de şcolarizare de către studenţi, situaţii ale notelor studenţilor, refaceri de disciplină, date de contact ale studenţilor înmatriculaţi la forma de ID/IFR, situaţia semnării contractelor de şcolarizare/studii, comunicarea cu studenţii, înmatricularea/exmatricularea studenţilor, organizarea examenelor de admitere şi finalizare a studiilor etc.
 4. Anunţă, la începutul semestrului, zilele şi orele de consiliere săptămânală (minim 2 ore pentru întâlniri faţă-în-faţă) pe care le alocă pentru studenţii la ID/IFR, ce vor fi postate pe site-ul DIDIFR, în cadrul Orarului semestrial al tutorilor-consilieri.
 5. Oferă beneficiarilor sistemului ID/IFR informaţii detaliate privind:
  • specificitatea derulării programelor de studiu la ID/IFR, precum şi facilităţile şi activităţile specifice ID/IFR, prin minim 2 întâlniri special programate în primele 2 săptămâni a fiecărui an universitar, cu fiecare formaţiune de studiu;
  • planurile de învăţământ aferente specializării/programului de studiu; asigură informaţii generale detaliate despre conţinut, procese sau referinţe pentru studenţi (programe analitice, calendarele disciplinelor, referinţe de documentare etc.).
  • serviciile pentru studenţi, baza materială a DIDIFR şi responsabilităţile financiare ce le revin;
  • operarea cu tehnologiile ID/IFR specifice platformei e-learning, în colaborare cu Administratorul platformei e-learning al DIDIFR;
  • facilităţile şi echipamentele pentru învăţare şi evaluare prin tehnologia ID/IFR, cu sprijinul Administratorului platformei e-learning al DIDIFR, puse la dispoziţie de DIDIFR, şi orarul şi locaţiile în care acestea se pot accesa;
  • accesarea platformei e-learning, în baza numelui de utilizator şi parolei alocate de Administratorul platformei e-learning al DIDIFR şi în baza Ghidului pus la dispoziţie de către DIDIFR; în acest sens, oferă gratuit studenţilor ID/IFR, Ghidul, la întâlnirile organizate în primele 2 săptămâni din anul universitar, pe bază de semnătură.
 6. Participă la examenul de admitere pentru a oferi informaţii candidaţilor şi asistenţă la înscriere, precum şi pentru a asigura colectarea corectă şi completă a datelor candidaţilor, în fişele de înscriere completate la admitere.
 7. Asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor privind programele de studiu oferite si tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere si serviciile oferite, taxele de studiu si costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale si de comunicaţii utilizate, procedeele de examinare etc.
 8. Prelucrează şi explică studenţilor ID/IFR regulamentele şi procedurile adoptate la nivelul UO care îi privesc pe studenţi în mod direct.
 9. Promovează programele de studiu ID/IFR şi susţine activităţi de informare şi de consultanţă asupra programelor oferite în forma ID/IFR, în conformitate cu strategia UO, a FIDIFR şi a DIDIFR;
 10. Respectă etica profesională, Ghidul de norme etice privind utilizare platformei virtuale a DIDIFR adoptat la nivelul UO şi Codul etic al UO
 11. Se asigură că fiecare student are un cont de e-mail activ şi funcţional şi de asemenea, un cont de utilizator al platformei e-learning;
 12. Asigură completarea şi semnarea Contractelor de şcolarizare, respectiv a Contactelor de studii anuale, după caz, pentru fiecare formaţiune de studiu de care răspunde, şi răspunde de predarea acestora, pe bază de adresă de înaintare, cu opis şi biblioraft, către secretarele FIDIFR care au în gestiune formaţiunea de studiu respectivă.
 13. Asigură colectarea/actualizarea corectă şi completă a datelor de contact ale tuturor studenţilor ID/IFR din cadrul programelor de studiu la care este tutore-consilier, precum şi predarea acestora, Administratorului Şef al DIDIFR şi secretarelor FIDIFR, prin postarea listei aferente pe platforma e-learning, în cadrul Forumului/ Forumurilor de comunicare cu studenţii pe probleme de secretariat, cel târziu până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de la începutul anului universitar.
 14. Asigură interfaţa între studenţi, resursele de învăţământ şi coordonatorul de disciplină/tutorele-instrucţional, prin comunicare cu studenţii cu privire la programele de studiu.
 15. Asigură diseminarea către studenţii ID/IFR, a informaţiilor legate de Carta Universităţii, Regulamentele după care se desfăşoară activitatea pe componenta ID/IFR, Regulamentul privind Sistemul de Credite Transferabile, Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi a altor regulamente, proceduri şi reglementări în vigoare, de interes pentru studenţii ID/IFR; asigură informarea studenţilor ID/IFR cu privire la adresele internet la care pot găsi toate aceste informaţii şi de asemenea, asigură postarea celor mai relevante astfel de informaţii, pe Forumurile de ştiri de la secţiunea Comunicare de care este responsabil în calitate de tutore-consilier, create de către DIDIFR pe platforma e-learning.
 16. Atrage atenţia studenţilor de la ID/IFR asupra respectării termenelor de plată a taxelor şi a termenelor de semnare a contractelor de studii/şcolarizare..
 17. Asigură diseminarea informaţiilor legate de planul de învăţământ al programului coordonat şi se ocupă de strângerea opţiunilor pentru anul următor (discipline opţionale, facultative, limbile străine, nivelul de studiu-avansat/începător) cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sesiune şi depune situaţia la RCID/RCIFR, care informează Administratorul şef al DIDIFR pentru elaborarea comenzilor de materiale didactice.
 18. Identifică şi informează în mod operativ DIDIFR, cu privire la necesităţile de învăţare sau dezvoltare personală ale unui cursant sau ale unei serii de cursanţi.
 19. Consiliează studenţii pe probleme diverse, altele decât tutorarea în cadrul unei anumite discipline de studiu.
 20. Discută cu fiecare student care depune cerere de retragere şi identifică motivele deciziei de retragere de la Universitatea din Oradea.
 21. Consiliază studenţii asupra învăţării la ID/IFR: folosirea resurselor dedicate acestei forme de învăţământ, a site-ului DIDIFR, secretariatului virtual, platformei e-learning, CRIDIFR etc.
 22. Identifică şi raportează în scris problemele de neconformităţi legate de organizarea şi administrarea procesului didactic (orar defectuos, probleme cu informaţiile pe site-ul Departamentului, avizier etc.), anunţând DIDIFR asupra non-conformităţilor şi nemulţumirilor studenţilor.
 23. Raporteză în scris, pe suport hârtie, la RCID/RCIFR şi la DIDIFR, precum şi în format electronic, pe Forumurile de comunicare cu studenţii pe care le gestionează pe platforma e-learning, în calitate de tutore-consilier, lunar, asupra activităţii tutoriale de consiliere desfăşurate.
 24. Participă la şedinţele organizate de către Directorul DIDIFR şi/sau de către RCID/RCIFR, la care sunt convocaţi.
 25. Asigură pregătirea şi realizarea activităţilor prevăzute în Calendarul anual al activităţilor DIDIFR, pentru care este responsabilizat.
 26. Participă la activităţile de instruire organizate de către DIDIFR privind utilizarea TIC la ID/IFR şi se formează continuu în tehnologia ID/IFR. Are obligaţia participării periodice la programele de pregătire în domeniul tehnicilor ID/IFR organizate în universitate sau de către alte instituţii.
 27. Sprijină DIDIFR în realizarea şi actualizarea Ghidului studentului ID/IFR şi în dezvoltarea unei culturi a calităţii.

 

 

http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/products/sigmaslothttps://sigmaslot.stillspirits.com/products/situs-sigmaslothttps://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://slot-gacor-sigmaslot.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/products/slot-depo-5khttps://bonanza-slot.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/products/slot-gacor-88https://slot.hoki.walesbonner.net/https://slot.hoki.walesbonner.net/products/slot-hokihttps://slotgopay.stillspirits.com/http://slotluarnegeri.sammcknight.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://slot-gacor-malam-ini-pasarantogel2.sammcknight.com/http://ecolab.khnu.km.ua/https://pasarantogel2.stillspirits.com/http://slot-luar-negeri.pt2.oenling.com/