Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Lista tutorilor instrucţionali FSSU - ID 2015-2016

Lista Tutorilor instrucţionali IFR (cadrele didactice care susţin activităţile aplicative – SF, ST, L şi P) – Facultatea de Științe Socio-Umane / IFR – anul univ. 2015-2016

În tabelele de mai jos puteţi găsi Tutorii instrucţionali IFR (cadrele didactice care susţin activităţile aplicative – SF, ST, L şi P) la fiecare disciplină studiată la forma de învățământ cu frecvenţă redusă la programele de studii/specializările aferente Facultăţii de Științe Socio-Umane din cadrul Universităţii din Oradea.

Pentru a găsi Tutorele instrucţional IFR la o disciplină, vă rugăm să căutaţi după anul de studiu la care se predă disciplina şi apoi, după programul de studiu (specializarea) la care se predă disciplina, disciplinele fiind ordonate alfabetic pe fiecare an de studiu.

Anul de studiu I

Denumirea şi codul disciplinei coordonate la IFR, conform Planului de învăţământ (PI)

Semestrul

Programul de studiu (Specializarea)

Grad didactic, nume, prenume şi CV al cadrului didactic Coordonator de disciplină

Facultatea şi Departamentul de care aparţine cadrul didactic

Educație fizică I UMAN 0429

I

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Goina Mihaela

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Educație fizică II UMAN 0430

II

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Goina Mihaela

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Fundamentele pedagogiei  UMAN - 0225

 

II

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Ardelean Denisa

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Fundamentele psihologiei (Introducere în psihologie) UMAN - 0747

I

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Perțe Andra

FSSU, Departamentul de Psihologie

Fundamentele psihopedagogiei speciale UMAN-0268

I

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Perțe Andra

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limba engleză. Aplicații în Științele Educației (opț.) I UMAN -0805

I

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limba engleză. Aplicații în Științele Educației (opț.)  II UMAN -0806

II

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limba franceză. Aplicații în Științele Educației I (opț.)  UMAN -0809

I

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limba franceză. Aplicații în Științele Educației II (opț.)  UMAN -0810

II

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limba română I UMAN 0304

I

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Leah Claudia

Fac. de Litere, Departamentul de Engleză

Limba română II UMAN 0305

II

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Leah Claudia

Fac. de Litere, Departamentul de Engleză

Practica pedagogică de sensibilizare profesională în învățământul preșcolar

UMAN 0671

I

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Goina Mihaela

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Practica pedagogică de sensibilizare profesională în învățământul primar

UMAN 0672

II

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Goina Mihaela

Lect. univ. dr. Laurian Simona

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Psihologia dezvoltării UMAN 0380

II

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Perțe Andra

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Psihologia educației UMAN-0381

I

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Psihologia personalității UMAN-0385

II

PIPP IFR

Conf. univ. dr. Peter Karla

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Tehnologii de informare și comunicare. Aplicații în Științele Educației

I

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Pătroc Dan

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Teoria și metodologia curriculumului UMAN-0245

I

PIPP IFR

Conf. univ. dr. Popa Carmen

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Teoria și metodologia instruirii UMAN-0247

II

PIPP IFR

Conf. univ. dr. Popa Carmen

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

 

 

Anul de studiu II

 

Denumirea şi codul disciplinei coordonate la IFR, conform Planului de învăţământ (PI)

Semestrul

Programul de studiu (Specializarea)

Grad didactic, nume, prenume şi CV al cadrului didactic Coordonator de disciplină

Facultatea şi Departamentul de care aparţine cadrul didactic

Aritmetică UMAN - 0298

III

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Alb Alina

Fac. de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

Educație fizică III UMAN 0431

III

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Goina Mihaela

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Educație fizică IV UMAN 0432

IV

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Goina Mihaela

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Didactica activităților de educare a limbajului UMAN - 0736

IV

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Laurian Simona

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Didactica educației plastice pentru învățământul primar și preșcolar UMAN-0744

III

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Vesa Adina

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Didactica matematicii în învățământul primar și preșcolar UMAN-0742

IV

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Alb Alina

Fac. de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică

Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar și preșcolar UMAN - 0740

III

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Leah Claudia

Fac. de Litere, Departamentul de Engleză

Limbă străină (Engleză) III III UMAN -0447

III

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limbă străină (Engleză) IV UMAN -0448

IV

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limbă străină (Franceză) III UMAN -0459

III

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Limbă străină (Franceză) IV UMAN -0460

IV

PIPP IFR

Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Literatura română și literatura pentru copii I UMAN-0309

IV

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Laurian Simona

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Managementul instituțiilor școlare UMAN-0213

III

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Florescu Cristina

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Metode și tehnici de dezvoltare a gândirii critice (opț.) UMAN-0608

III

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Pătroc Dan

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Metodologia cercetării psihopedagogice UMAN-0235

IV

PIPP IFR

Conf. univ. dr. Sas Cecilia

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Muzică – ansamblu coral I

UMAN 0550

IV

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Muntean Loredana

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Pedagogia învățământului preșcolar UMAN-0323

III

PIPP IFR

Conf. univ. dr. Popa Carmen

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Practică pedagogică în învățământul preșcolar UMAN 0314

IV

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Perțe Andra

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Practică pedagogică în învățământul primar UMAN 0315

III

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Pătroc Dan

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Scriere și caligrafie (opț) UMAN -0318

IV

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Vesa Adina

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Teoria educației. Noile educații (opț.) UMAN 0244

III

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Bochiș Laura

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Teoria și practica evaluării UMAN-0249

III

PIPP IFR

Conf. univ. dr. Popa Carmen

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

 

 

 

 

 

Anul de studiu III

Denumirea şi codul disciplinei coordonate la IFR, conform Planului de învăţământ (PI)

Semestrul

Programul de studiu (Specializarea)

Grad didactic, nume, prenume şi CV al cadrului didactic Coordonator de disciplină

Facultatea şi Departamentul de care aparţine cadrul didactic

Consiliere psihopedagogică UMAN 0263

V

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Perțe Andra

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Cunoașterea mediului/științe și metodică UMAN 0251

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Indrieș Andrei

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Psihopedagogia supradotaților/copiilor cu disabilități UMAN 0286

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Perțe Andra

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Educație muzicală și metodică UMAN 0252

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Muntean Loredana

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Educație psihomotrică / educație fizică și metodică UMAN -0254

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Goina Mihaela

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Etică și deontologie pedagogică UMAN 0223

V

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Pătroc Dan

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Geografie și metodică UMAN-0255

V

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Indrieș Andrei

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Istoria pedagogiei UMAN-0229

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Pătroc Dan

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Istorie și metodica predării istoriei UMAN-0257

V

PIPP IFR

Lect. asociat dr. Cuc Sorin

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Literatura română și literatura pentru copii II UMAN-0310

V

PIPP IFR

Lect. asociat dr. Lazea Alina

Fac. de Litere, Departamentul de Engleză

Managementul clasei/grupei UMAN - 0258

V

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Florescu Cristina

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Metode și tehnici de prelucrare a datelor în științele educației UMAN 0206

V

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Metodica activităților de educație civică  UMAN 0233

VI

PIPP IFR

Lect. asociat dr. Cuc Sorin

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Metodica activităților practice UMAN -0259

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Vesa Adina

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare UMAN -0279

V

PIPP IFR

Conf. univ. dr. Peter Karla

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Psihopedagogia jocului UMAN-0324

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Ardelean Denisa

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Practică pedagogică I

UMAN  0241

V

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Vesa Adina

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

Practică pedagogică II

UMAN  0242

VI

PIPP IFR

Lect. univ. dr. Muntean Loredana

FSSU, Departamentul de Științe ale Educației

 

http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/products/sigmaslothttps://sigmaslot.stillspirits.com/products/situs-sigmaslothttps://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://slot-gacor-sigmaslot.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/products/slot-depo-5khttps://bonanza-slot.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/products/slot-gacor-88https://slot.hoki.walesbonner.net/https://slot.hoki.walesbonner.net/products/slot-hokihttps://slotgopay.stillspirits.com/http://slotluarnegeri.sammcknight.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://slot-gacor-malam-ini-pasarantogel2.sammcknight.com/http://ecolab.khnu.km.ua/https://pasarantogel2.stillspirits.com/http://slot-luar-negeri.pt2.oenling.com/