Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Lista coordonatorilor de disciplina IMT - ID 2015-2016

Lista Coordonatorilor de disciplină – Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică / ID – anul univ. 2015-2016

În tabelele de mai jos puteţi găsi cadrele didactice care coordonează fiecare disciplină studiată la forma de învăţământ la distanţă (ID) la programul de studiu aferent Facultăţii IMT

Pentru a găsi coordonatorul unei discipline, vă rugăm să căutaţi după anul de studiu la care se predă disciplina şi apoi, după programul de studiu (specializarea) la care se predă disciplina, disciplinele fiind ordonate alfabetic pe fiecare an de studiu.

Anul de studiu I

Denumirea şi codul disciplinei coordonate la ID, conform Planului de învăţământ (PI)

Programul de studiu (Specializarea)

Grad didactic, nume, prenume şi CV al cadrului didactic Coordonator de disciplină

Facultatea şi Departamentul de care aparţine cadrul didactic

Semestrul I

Analiză matematică UO.IMT.IM.IEDM.DF.01.01_ID

Inginerie economică în domeniul mecanic- IEDM

Lector univ.dr. Drăgan Simona Nicoleta

Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică şi Informatică

Algebră, geometrie analitică şi diferenţială UO.IMT.IM.IEDM.DF.01.02_ID

IEDM

Lector univ.dr. Alb Lupaş Daciana Alina

Facultatea de Ştiinţe Departamentul de Matematică şi Informatică

Informatică aplicată în inginerie mecanică şi industrială I UO.IMT.IM.IEDM.DF.01.03_ID

IEDM

Şef lucrări dr. ing. Paşc Ildiko Margit

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Geometrie descriptivă şi desen tehnic UO.IMT.IM.IEDM.DF.01.04_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Hule Voichiţa Ionela

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Fizică UO.IMT.IM.IEDM.DF.01.05_ID

IEDM

Şef lucrări dr.ing. Toderaş Monica

Facultatea de Ştiinţe Departamentul de  Fizică

Chimie UO.IMT.IM.IEDM.DF.01.06_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Cărăban Alina

Facultatea de Ştiinţe Departamentul Chimie

Limba Engleză Tehnică I UO.IMT.IM.IEDM.DC.01.07_ID

IEDM

As.univ.dr. fil.Crăciun Ioana Raluca

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Tehnici de documentare şi comunicare UO.IMT.IM.IEDM.DC.01.10_ID

IEDM

As.univ.dr. fil.Crăciun Ioana Raluca

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică I UO.IMT.IM.IEDM.DC.01.12_ID

IEDM

Lector dr. Feflea Ioan

Facultatea de Geografie , Turism şi Sport

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Semestrul II

Informatică aplicată în inginerie mecanică şi industrială II UO.IMT.IM.IEDM.DF.02.01_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Pele Alexandru-Viorel

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Desen tehnic UO.IMT.IM.IEDM.DF.02.02_ID

IEDM

Şef lucrări dr.ing. Chira Dan Vasile

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Ştiinţa şi ingineria materialelor UO.IMT.IM.IEDM.DD.02.03_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Moga Ioan

Facultatea IMT Departamentul de Mecatronică

Mecanică I UO.IMT.IM.IEDM.DD.02.04_ID

IEDM

Şef lucrări dr.ing. Fazecaş Marius Beniamin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Tehnologia materialelor I UO.IMT.IM.IEDM.DD.02.05_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Polojinţef Corbu Nicolae

Facultatea IMT Departamentul de Mecatronică

Limba Engleză  Tehnică II UO.IMT.IM.IEDM.DC.02.06_ID

IEDM

As.univ.dr. fil.Crăciun Ioana Raluca

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică II UO.IMT.IM.IEDM.DC.02.09_ID

IEDM

Lector dr. Feflea Ioan

Facultatea de Geografie , Turism şi Sport

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

 

Anul de studiu II

Denumirea şi codul disciplinei coordonate la ID, conform Planului de învăţământ (PI)

Programul de studiu (Specializarea)

Grad didactic, nume, prenume şi CV al cadrului didactic Coordonator de disciplină

Facultatea şi Departamentul de care aparţine cadrul didactic

Semestrul I

Metode numerice UO.IMT.IM.IEDM.DF.03.01_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Grebenişan Gavril

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Drept şi legislaţie economică UO.IMT.IM.IEDM.DD.03.02_ID

IEDM

Lector dr. jr. Mihăilă Oana Carmen

Facultatea de Drept Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative

Mecanică II UO.IMT.IM.IEDM.DD.03.03_ID

IEDM

Şef lucrări dr.ing. Fazecaş Marius Beniamin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Rezistenţa materialelor I UO.IMT.IM.IEDM.DD.03.04_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Prichici Mariana Adriana

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Bazele proiectării asistate de calculator UO.IMT.IM.IEDM.DS.03.05_ID

IEDM

Şef lucrări dr.ing. Nichita Gabriela Georgeta

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Introducere în electrotehnică UO.IMT.IM.IEDM.DD.03.06_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Silaghi Marius

Departamentul de Inginerie Electrică

Tehnologia materialelor II UO.IMT.IM.IEDM.DD.03.07_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Mihăilă Ştefan

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Toleranţe şi control dimensional UO.IMT.IM.IEDM.DS.03.08_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Pater Sorin Marcel

Facultatea IMT Departamentul de Mecatronică

Limba Engleză  III UO.IMT.IM.IEDM.DC.03.09_ID

IEDM

As.univ.dr. fil.Crăciun Ioana Raluca

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică III UO.IMT.IM.IEDM.DC.03.12_ID

IEDM

Lector dr. Feflea Ioan

Facultatea de Geografie , Turism şi Sport

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Semestrul II

Introducere în economia generală UO.IMT.IM.IEDM.DF.04.01_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ec. Pop Delia Marcela

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Rezistenţa materialelor II UO.IMT.IM.IEDM.DD.04.02_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Prichici Mariana Adriana

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Mecanisme UO.IMT.IM.IEDM.DS.04.03_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Rus Alexandru

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Termotehnică UO.IMT.IM.IEDM.DD.04.04_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Roşca Marcel

Facultatea IEMI

Departamentul de Inginerie Energetică

Organe de maşini UO.IMT.IM.IEDM.DD.04.05_ID

IEDM

Şef lucrări dr. ing. Chindlea   Georgeta Gabriela

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Teoria sistemelor în inginerie mecanică şi industrială UO.IMT.IM.IEDM.DD.04.06_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Blaga Florin Sandu

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Prelucrarea datelor şi sisteme informatice în inginerie şi management UO.IMT.IM.IEDM.DD.04.08_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Băban Călin Florin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Practică I UO.IMT.IM.IEDM.DD.04.09_ID

IEDM

Conf.dr.ec. Pop Delia Marcela

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Limba Engleză IV UO.IMT.IM.IEDM.DC.04.10_ID

IEDM

As.univ.dr. fil.Crăciun Ioana Raluca

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică IV UO.IMT.IM.IEDM.DC.04.13_ID

IEDM

Lector dr. Feflea Ioan

Facultatea de Geografie , Turism şi Sport

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

 

Anul de studiu III

Denumirea şi codul disciplinei coordonate la ID, conform Planului de învăţământ (PI)

Programul de studiu (Specializarea)

Grad didactic, nume, prenume şi CV al cadrului didactic Coordonator de disciplină

Facultatea şi Departamentul de care aparţine cadrul didactic

Semestrul I

Drept comercial UO.IMT.IM.IEDM.DD.05.01_ID

IEDM

Lector dr. jr. Mihăilă Oana Carmen

Facultatea de Drept Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative

Managementul mediului UO.IMT.IM.IEDM.DD.05.02_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Mudura Pavel

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Economia întreprinderii UO.IMT.IM.IEDM.DD.05.03_ID

IEDM

Şef lucrări drd.  ec. Roşca Dorina Viorica

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Managementul calităţii UO.IMT.IM.IEDM.DD.05.04_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Băban Marius

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Managementul cercetării şi dezvoltării produselor UO.IMT.IM.IEDM.DS.05.05_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Pop Mircea Teodor

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Tratamente termice UO.IMT.IM.IEDM.DS.05.06_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Mudura Pavel

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Statistică UO.IMT.IM.IEDM.DS.05.07_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Băban Călin Florin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Tehnici multimedia şi internet UO.IMT.IM.IEDM.DC.05.09_ID

IEDM

Şef lucrări dr. ing. Paşc Ildiko Margit

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Semestrul II

Finanţe şi credit UO.IMT.IM.IEDM.DD.06.01_ID

IEDM

Şef lucrări drd. ec. Roşca Dorina Viorica

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Ergonomie UO.IMT.IM.IEDM.DD.06.02_ID

IEDM

Şef lucrări dr. ing. Chindlea Georgeta Gabrela

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Aşchiere şi scule aşchietoare UO.IMT.IM.IEDM.DS.06.03_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Stănăşel Iulian

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Maşini unelte UO.IMT.IM.IEDM.DS.06.04_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Bungău Constantin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Proiectarea asistată de calculator UO.IMT.IM.IEDM.DS.06.05_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Pop Mircea Teodor

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Practică II UO.IMT.IM.IEDM.DS.06.06_ID

IEDM

 

Prof.univ.dr.ing. Pop Mircea Teodor

 

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Logistică industrială  UO.IMT.IM.IEDM.DD.06.07_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Polojinţef Corbu Nicolae

Facultatea IMT Departamentul de Mecatronică

Tehnologia ştanţării şi matriţării UO.IMT.IM.IEDM.DS.06.09_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Radu Ioan Eugen

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

 

Anul de studiu IV

Denumirea şi codul disciplinei coordonate la ID, conform Planului de învăţământ (PI)

Programul de studiu (Specializarea)

Grad didactic, nume, prenume şi CV al cadrului didactic Coordonator de disciplină

Facultatea şi Departamentul de care aparţine cadrul didactic

Semestrul I

Ingineria sistemelor de producţie I UO.IMT.IM.IEDM.DD.07.01_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Bungău Constantin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Marketing UO.IMT.IM.IEDM.DD.07.02_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ec. Pop Delia Marcela

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Managementul resurselor umane UO.IMT.IM.IEDM.DD.07.03_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ec. Pop Delia Marcela

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Proiectarea dispozitivelor UO.IMT.IM.IEDM.DS.07.04_ID

IEDM

Şef lucrări dr.ing. Tocuţ Pavel Dan

Facultatea IMT Departamentul de Mecatronică

Tehnologia fabricării produselor UO.IMT.IM.IEDM.DS.07.05_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing. Mihăilă Ştefan

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Modelarea şi simularea sistemelor de producţie UO.IMT.IM.IEDM.DD.07.06_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Blaga Florin Sandu

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Managementul mentenanţei UO.IMT.IM.IEDM.DS.07.08_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Băban Marius

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Industrială

Semestrul II

Ingineria sistemelor de producţie II UO.IMT.IM.IEDM.DD.08.01_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Bungău Constantin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Management UO.IMT.IM.IEDM.DD.08.02_ID

IEDM

Şef lucrări drd. ec. Roşca Dorina Viorica

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

Analiza economică a sistemelor de producţie UO.IMT.IM.IEDM.DS.08.03_ID

IEDM

Conf.univ.dr.ing.Ţarcă Ioan Constantin

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Sisteme flexibile de fabricaţie UO.IMT.IM.IEDM.DS.08.04_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Ţarcă Radu Cătălin

Facultatea IMT Departamentul de Mecatronică

Management comercial UO.IMT.IM.IEDM.DS.08.05_ID

IEDM

Prof.univ.dr.ing. Mudura Pavel

Facultatea IMT Departamentul de Inginerie şi Management

 

http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/products/sigmaslothttps://sigmaslot.stillspirits.com/products/situs-sigmaslothttps://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://slot-gacor-sigmaslot.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/products/slot-depo-5khttps://bonanza-slot.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/products/slot-gacor-88https://slot.hoki.walesbonner.net/https://slot.hoki.walesbonner.net/products/slot-hokihttps://slotgopay.stillspirits.com/http://slotluarnegeri.sammcknight.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://slot-gacor-malam-ini-pasarantogel2.sammcknight.com/http://ecolab.khnu.km.ua/https://pasarantogel2.stillspirits.com/http://slot-luar-negeri.pt2.oenling.com/