Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Lista coordonatorilor de disciplina IMT - ID 2016-2017

Lista Coordonatorilor de disciplină – Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică / ID – anul univ. 2016-2017

În tabelele de mai jos puteţi găsi cadrele didactice care coordonează fiecare disciplină studiată la forma de învăţământ la distanţă (ID) la programul de studiu aferent Facultăţii IMT

Pentru a găsi coordonatorul unei discipline, vă rugăm să căutaţi după anul de studiu la care se predă disciplina şi apoi, după programul de studiu (specializarea) la care se predă disciplina, disciplinele fiind ordonate alfabetic pe fiecare an de studiu.

 

Anul I

Denumirea disciplinei coordonate conform PI la ID

Specializarea/ Grupa

Grad didactic

Nume şi prenume cadru didactic

Facultatea / Departamentul de care apaţine cadrul didactic

Analiză matematică

IEDM / 1010

Lector univ.dr.

Drăgan Simona Nicoleta

Departamentul de Matematică şi Informatică

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

IEDM / 1010

Lector univ.dr.

Alb Lupaş Daciana Alina

Departamentul de Matematică şi Informatică

Informatică aplicată în inginerie mecanică şi industrială I

IEDM / 1010

Şef lucrări dr. ing.

Paşc Ildiko Margit

Departamentul de Inginerie şi Management

Geometrie descriptivă şi desen tehnic

IEDM / 1010

Conf.univ.dr.ing.

Hule Voichiţa Ionela

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Fizică

IEDM / 1010

Şef lucrări dr.ing.

Toderaş Monica

Departamentul de  Fizică

Chimie

IEDM / 1010

Conf.univ.dr.ing.

Cărăban Alina

Departamentul Chimie

Limba Engleză Tehnică I

IEDM / 1010

As.univ.dr.fil.

Crăciun Ioana Raluca

Departamentul de Inginerie şi Management

Tehnici de documentare şi comunicare

IEDM / 1010

As.univ.dr.fil.

Crăciun Ioana Raluca

Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică I

IEDM / 1010

Lector univ.dr.

Feflea Ioan

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Informatică aplicată în inginerie mecanică şi industrială II

IEDM / 1010

Prof.univ.dr.ing.

Pele Alexandru-Viorel

Departamentul de Inginerie şi Management

Desen tehnic

IEDM / 1010

Şef lucrări dr.ing.

Chira Dan Vasile

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Ştiinţa şi ingineria materialelor

IEDM / 1010

Conf.univ.dr.ing.

Moga Ioan

Departamentul de Mecatronică

Mecanică I

IEDM / 1010

Şef lucrări dr.ing.

Fazecaş Marius Beniamin

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Tehnologia materialelor I

IEDM / 1010

Conf.univ.dr.ing.

Polojinţef Corbu Nicolae

Departamentul de Mecatronică

Limba Engleză Tehnică II

IEDM / 1010

As.univ.dr.fil.

Crăciun Ioana Raluca

Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică II

IEDM / 1010

Lector univ.dr.

Feflea Ioan

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

 

Anul II

Denumirea disciplinei coordonate conform PI la ID

Specializarea/ Grupa

Grad didactic

Nume şi prenume cadru didactic

Facultatea / Departamentul de care apaţine cadrul didactic

Metode numerice

IEDM / 1020

Conf.univ.dr.ing.

Grebenişan Gavril

Departamentul de Inginerie Industrială

Drept şi legislaţie economică

IEDM / 1020

Lector univ.dr. jr.

Mihăilă Oana Carmen

Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative

Mecanică II

IEDM / 1020

Şef lucrări dr.ing.

Fazecaş Marius Beniamin

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Rezistenţa materialelor I

IEDM / 1020

Conf.univ.dr.ing.

Prichici Mariana Adriana

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Bazele proiectării asistate de calculator

IEDM / 1020

Şef lucrări dr.ing.

Nichita Gabriela Georgeta

Departamentul de Inginerie şi Management

Introducere în electrotehnică

IEDM / 1020

Prof.univ.dr.ing.

Silaghi Marius

Departamentul de Inginerie Electrică

Tehnologia materialelor II

IEDM / 1020

Conf.univ.dr.ing.

Mihăilă Ştefan

Departamentul de Inginerie Industrială

Toleranţe şi control dimensional

IEDM / 1020

Conf.univ.dr.ing.

Pater Sorin Marcel

Departamentul de Mecatronică

Limba Engleză Tehnică III

IEDM / 1020

As.univ.dr.fil.

Crăciun Ioana Raluca

Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică III

IEDM / 1020

Lector univ.dr.

Feflea Ioan

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

Introducere în economia generală

IEDM / 1020

Conf.univ.dr.ec.

 

Pop Delia Marcela

 

Departamentul de Inginerie Industrială

Rezistenţa materialelor II

IEDM / 1020

Conf.univ.dr.ing.

Prichici Mariana Adriana

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Mecanisme

IEDM / 1020

Prof.univ.dr.ing.

Rus Alexandru

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Termotehnică

IEDM / 1020

Prof.univ.dr.ing.

Roşca Marcel

Departamentul de Inginerie Energetică

Organe de maşini

IEDM / 1020

Conf.univ.dr.ing.

Ţarcă Ioan Constantin

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Teoria sistemelor în inginerie mecanică şi industrială

IEDM / 1020

Prof.univ.dr.ing.

Blaga Florin Sandu

Departamentul de Inginerie Industrială

Contabilitate

IEDM / 1020

Lector dr.ec.

Iancu Liviu

Departamentul de Inginerie şi Management

Prelucrarea datelor şi sisteme informatice în inginerie şi management

IEDM / 1020

Prof.univ.dr.ing.

Băban Călin Florin

Departamentul de Inginerie Industrială

Practică I

IEDM / 1020

Conf.dr.ec.

Pop Delia Marcela

Departamentul de Inginerie Industrială

Limba Engleză Tehnică IV

IEDM / 1020

As.univ.dr.fil.

Crăciun Ioana Raluca

Departamentul de Inginerie şi Management

Educaţie fizică IV

IEDM / 1020

Lector univ.dr.

Feflea Ioan

Departamentul de  Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

 

Anul III

Denumirea disciplinei coordonate conform PI la ID

Specializarea/ Grupa

Grad didactic

Nume şi prenume cadru didactic

Facultatea / Departamentul de care apaţine cadrul didactic

Drept comercial

IEDM / 1030

Lector univ.dr. jr.

Mihăilă Oana Carmen

Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative

Managementul mediului

IEDM / 1030

Prof.univ.dr.ing.

Pele Alexandru-Viorel

Departamentul de Inginerie şi Management

Economia întreprinderii

IEDM / 1030

Şef lucrări dr. ing.

Paşc Ildiko Margit

Departamentul de Inginerie şi Management

Managementul calităţii

IEDM / 1030

Prof.univ.dr.ing.

Băban Marius

 

Departamentul de Inginerie Industrială

Managementul cercetării şi dezvoltării produselor

IEDM / 1030

Prof.univ.dr.ing.

Pop Mircea Teodor

Departamentul de Inginerie şi Management

Tratamente termice

IEDM / 1030

Conf univ.dr.ing.

Deliman Titus

Departamentul de Inginerie şi Management

Statistică în inginerie şi management

IEDM / 1030

Prof.univ.dr.ing.

Băban Călin Florin

Departamentul de Inginerie Industrială

Tehnici multimedia şi internet

IEDM / 1030

Şef lucrări dr. ing.

Paşc Ildiko Margit

Departamentul de Inginerie şi Management

Finanţe şi credit

IEDM / 1030

Lector dr.ec.

Iancu Liviu

Departamentul de Inginerie şi Management

Ergonomie

IEDM / 1030

Şef lucrări dr. ing.

Chindlea Georgeta Gabriela

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Aşchiere şi scule aşchietoare

IEDM / 1030

Conf.univ.dr.ing

Stănăşel Iulian

Departamentul de Inginerie Industrială

Maşini unelte

IEDM / 1030

Prof.univ.dr.ing.

Bungău Constantin

Departamentul de Inginerie şi Management

Proiectarea asistată de calculator

IEDM / 1030

Prof.univ.dr.ing.

Pop Mircea Teodor

Departamentul de Inginerie şi Management

Practică II

IEDM / 1030

 

Prof.univ.dr.ing

 

Pop Mircea Teodor

Departamentul de Inginerie şi Management

Logistică industrială

IEDM / 1030

Conf.univ.dr.ing.

Polojinţef Corbu Nicolae

Departamentul de Mecatronică

Tehnologia ştanţării şi matriţării

IEDM / 1030

Prof.univ.dr.ing.

Radu Ioan Eugen

Departamentul de Inginerie Industrială

 

Anul IV

Denumirea disciplinei coordonate conform PI la ID

Specializarea/ Grupa

Grad didactic

Nume şi prenume cadru didactic

Facultatea / Departamentul de care apaţine cadrul didactic

Ingineria sistemelor de producţie I

IEDM / 1040

Prof.univ.dr.ing.

Bungău Constantin

Departamentul de Inginerie şi Management

Marketing

IEDM / 1040

Conf.univ.dr.ec.

Pop Delia Marcela

Departamentul de Inginerie Industrială

Managementul resurselor umane

IEDM / 1040

Conf.univ.dr.ec.

Pop Delia Marcela

Departamentul de Inginerie Industrială

Proiectarea dispozitivelor de manipulare automată

IEDM / 1040

Şef lucrări dr.ing.

Tocuţ Pavel Dănuţ

Departamentul de Mecatronică

Tehnologia fabricării produselor

IEDM / 1040

Conf.univ.dr.ing.

Mihăilă Ştefan

Departamentul de Inginerie Industrială

Modelarea şi simularea sistemelor de producţie

IEDM / 1040

Prof.univ.dr.ing.

Blaga Florin Sandu

Departamentul de Inginerie Industrială

Managementul mentenanţei

IEDM / 1040

Prof.univ.dr.ing.

Băban Marius

Departamentul de Inginerie Industrială

Ingineria sistemelor de producţie II

IEDM / 1040

Prof.univ.dr.ing.

Bungău Constantin

Departamentul de Inginerie şi Management

Management

IEDM / 1040

Conf.univ.dr.ec.

Pop Delia Marcela

Departamentul de Inginerie Industrială

Analiza economică a sistemelor de producţie

IEDM / 1040

Conf.univ.dr.ing.

Ţarcă Ioan Constantin

Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule

Sisteme flexibile de fabricaţie

IEDM / 1040

Prof.univ.dr.ing.

Ţarcă Radu Cătălin

Departamentul de Mecatronică

Management comercial

IEDM / 1040

Prof.univ.dr.ing.

Pop Mircea Teodor

Departamentul de Inginerie şi Management

 

http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/products/sigmaslothttps://sigmaslot.stillspirits.com/products/situs-sigmaslothttps://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://slot-gacor-sigmaslot.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/products/slot-depo-5khttps://bonanza-slot.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/products/slot-gacor-88https://slot.hoki.walesbonner.net/https://slot.hoki.walesbonner.net/products/slot-hokihttps://slotgopay.stillspirits.com/http://slotluarnegeri.sammcknight.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://slot-gacor-malam-ini-pasarantogel2.sammcknight.com/http://ecolab.khnu.km.ua/https://pasarantogel2.stillspirits.com/http://slot-luar-negeri.pt2.oenling.com/