Edid

  • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
  • Află mai multe...
  • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Cadre didactice care desfăşoară activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, lucrări practice etc.)

Programul de consultatii saptamanale al Cadrelor didactice care susţin activităţile aplicative, sem. I, 2011-2012

 

Lista Cadrelor didactice care susţin activităţile aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, lucrări practice şi similare) – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / IFR – anul univ. 2011-2012

În tabelele de mai jos puteţi găsi cadrele didactice care susţin activităţile aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, lucrări practice şi similare) la fiecare disciplină studiată la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) la programul de studii PIPP aferent Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii din Oradea.

Pentru a găsi cadrul didactic care susţine activităţile aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, lucrări practice şi similare) la o disciplină, vă rugăm să căutaţi după anul de studiu la care se predă disciplina şi apoi, după programul de studiu (specializarea) şi grupa la care se predă disciplina, disciplinele fiind ordonate alfabetic după denumire, pe fiecare an de studiu.

 

Anul de studiu I

Denumirea şi codul disciplinei la care se susţin activităţi aplicative la IFR, conform Planului de învăţământ (PI) al PIPP

Anul şi programul de studiu (Specializarea)/ Grupa

Grad didactic, nume şi prenume cadru didactic, Curriculum Vitae (CV), adresa de e-mail a cadrului didactic

Facultatea şi Departamentul
de care apaţine cadrul didactic

Educaţie fizică I

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0106

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Prof. univ. Dr. MAROTI Ştefan

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Geografie, Turism
şi Sport - Departamentul de
Educație fizică și kinetoterapie
– pagina web:
http://www.fefsoradea.ro/#

Educaţie fizică II

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0208

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Prof. univ. Dr. MAROTI Ştefan

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Geografie, Turism
şi Sport - Departamentul de
Educație fizică și kinetoterapie
– pagina web:
http://www.fefsoradea.ro/#

Fundamentele pedagogiei

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0102

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Prep.univ. Drd. MĂRGINEAN Ioana

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Departamentul pentru
Pregătirea şi
Perfecţionarea Personalului
Didactic
(DPPPD)
din cadrul Universităţii
din Oradea
– pagina web:
http://www.uoradea.ro/
romanian/topic/123/
Departamentul$pentru
$Pregatirea
$si$Perfectionarea
$Personalului
$Didactic$(DPPPD).html

Fundamentele psihologiei

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0101

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Prep.univ. Drd. PERŢE Andra

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul
de Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/
stiinte-ale-educatiei

Fundamentele psihopedagogiei speciale

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0103

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Prep.univ. Drd. ONICAŞ Raluca

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/
stiinte-ale-educatiei

Limba română I

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0105

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. LEAH Claudia

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Litere -
Departamentul
de Limba şi Literatura
Română –
pagina web:
http://litere.uoradea.ro/
prezentare/
catedra-romana.html

Limba română II

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0206

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. LEAH Claudia

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Litere -
Departamentul
de Limba şi Literatura
Română –
pagina web:
http://litere.uoradea.ro/
prezentare/catedra-romana.html

Limbi străine I

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0107

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. ERDELI Ionuţ

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Limbi străine II

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0209

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. ERDELI Ionuţ

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Practica pedagogică de sensibilizare profesională înv. primar şi preşcolar

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0207

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Asociat - Profesor (preuniversitar) LAZEA Alina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/
stiinte-ale-educatiei

Lector univ. Dr. VLAŞIN Minodora

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/
stiinte-ale-educatiei

Psihologia copilului

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0201

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Drd. PETER BARTH Karla Melinda

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Prep.univ. Drd. PERŢE Andra Maria

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Psihologia educaţiei

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0202

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Drd. PETER BARTH Karla Melinda

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Psihologia personalităţii

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0203

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Drd. PETER BARTH Karla Melinda

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Tehnologii informaţionale şi de comunicare. Aplicaţii pe calculator

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0204

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Asociat - Student Drd. TIURBE Cristian

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane - Departamentul
de Sociologie, Asistenţă socială
şi Filosofie – pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/
sociologie-asistenta-sociala

Teoria şi metodologia curriculumului

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0104

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Asociat - Profesor (preuniversitar) BOCHIŞ Laura

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane - Departamentul
de Ştiinţele educaţiei – pagina
web: http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Teoria şi metodologia instruirii

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0205

I, PIPP FR/ Gr.1,2 Conf.univ. Dr. POPA Carmen-Alina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

 

Anul de studiu II

Denumirea şi codul disciplinei la care se susţin activităţi aplicative la IFR, conform Planului de învăţământ (PI)

Programul de studiu (Specializarea)/ Grupa

Grad didactic, nume şi prenume cadru didactic, Curriculum Vitae (CV), adresa de e-mail a cadrului didactic

Facultatea şi Departamentul de care apaţine cadrul didactic

Aritmetică I

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0305

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. TURCANU Radu

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Aritmetică II

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0405

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. TURCANU Radu

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Cunoaşterea psihopedagogică a copilului

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0311

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Prep.univ. Drd. PERŢE Andra Maria

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Educaţie fizică III

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0309

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Prof. univ. Dr. MAROTI Ştefan

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport - Departamentul de Educație fizică și kinetoterapie – pagina web: http://www.fefsoradea.ro/#
Educaţie fizică IV

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0408

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Prof. univ. Dr. MAROTI Ştefan

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport - Departamentul de Educație fizică și kinetoterapie – pagina web: http://www.fefsoradea.ro/#
Educaţie plastică şi metodică

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0307

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Drd. VESA Adina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Învăţarea prin cooperare

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0410

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Asociat - Profesor (preuniversitar) BOCHIŞ Laura

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Lectura şi teatrul pentru copii

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0412

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. LAURIAN Simona

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Limbi străine III

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0310

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. ERDELI Ionuţ

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Limbi străine IV

 

UO_SSU_STE_PIP_DC.0409

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. ERDELI Ionuţ

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Literatura română şi literatura pentru copii I

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0403

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. LAURIAN Simona

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Managementul instituţiilor şcolare

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0303

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Drd. FLORESCU Cristina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Metode şi tehnici de prelucrare a datelor în Ştiinţele educaţiei

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0402

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Asist.univ. Drd. BOROŞ Denisa

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Metodica activităţilor de educare a limbajului

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0404

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. VLAŞIN Minodora

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Metodica activităţilor matematice din învăţământul preşcolar

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0406

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. TURCANU Radu

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Metodica predării aritmeticii în învăţământul primar

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0306

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. TURCANU Radu

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Metodica predării limbii şi literaturii române

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0304

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Dr. LAURIAN Simona

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Metodologia cercetării psihopedagogice

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0401

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Asist.univ. Drd. BOROŞ Denisa

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Pedagogia învăţământului preşcolar

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0302

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Conf.univ. Dr. POPA Carmen-Alina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Practica pedagogică învăţământ preşcolar

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0407

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Asociat - Profesor (preuniversitar) LAZEA Alina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Lector univ. Drd. PETER BARTH Karla Melinda

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Practica pedagogică învăţământ primar

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0308

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Drd. VESA Marius

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Arte, Departamentul de Arte Vizuale
Scriere şi caligrafie

 

UO_SSU_STE_PIP_DS.0313

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Lector univ. Drd. VESA Adina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei
Teoria şi practica evaluării

 

UO_SSU_STE_PIP_DF.0301

II, PIPP FR/ Gr.1,2 Asociat - Profesor (preuniversitar) BOCHIŞ Laura

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Departamentul de Ştiinţele educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/index.php/stiinte-ale-educatiei

 

 

Anul de studiu III

 

Denumirea şi codul disciplinei la care se susţin activităţi aplicative la IFR, conform Planului de învăţământ (PI)

Programul de studiu (Specializarea)/ Grupa

Grad didactic, nume şi prenume cadru didactic, Curriculum Vitae (CV), adresa de e-mail a cadrului didactic

Facultatea şi Departamentul
de care apaţine cadrul didactic

Consiliere psihopedagogică

UO-SSUPIP.0508

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Prep.univ. Drd. PERŢE Andra

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
- Departamentul de Ştiinţele educaţiei
– pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Cunoaşterea mediului / ştiinţe şi metodică

UO-SSUPIP.0602

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. INDRIEŞ Andrei

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
- Departamentul de Ştiinţele
educaţiei – pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Educaţia integrată

UO-SSUPIP.0613

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Drd. PETER BARTH Karla Melinda

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul
de Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Educaţie muzicală şi metodică

UO-SSUPIP.0605

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. MARTA Evanthia Maria

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane - Departamentul
de Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei
-
şi titular la Facultatea de
Arte - http://muzica.uoradea.ro/
pedagogiemuzicala_
artelespectacolului.html

Educaţie psihomotrică / educaţie fizică şi metodică

UO-SSUPIP.0604

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. GOINA Mihaela

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Etică şi deontologie pedagogică

UO-SSUPIP.0511

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. CIOARĂ Ionel

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Sociologie, Asistenţă socială
şi Filosofie – pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/sociologie-
asistenta-sociala

Geografie şi metodică predării geografiei

UO-SSUPIP.0506

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. NISTOR Stelian

 

CV

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Geografie,
Turism şi Sport -
Departamentul
de Geografie, Turism şi
Amenajarea Teritoriului -
pagina web:
http://geografie-uoradea.ro/
şi
http://geografie-uoradea.ro/
personal.html

Istoria pedagogiei

UO-SSUPIP.0609

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Asociat - Profesor (preuniversitar) BOCHIŞ Laura

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane - Departamentul
de Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Istoria şi metodica predării istoriei

UO-SSUPIP.0505

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. CUC Sorin

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane - Departamentul
de Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Literatura română şi literatura pentru copii (2)

UO-SSUPIP.0504

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. LAURIAN Simona

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Managementul clasei / grupei

UO-SSUPIP.0503

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Drd. FLORESCU Cristina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Managementul proiectelor în educaţie

UO-SSUPIP.0510

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Drd. FLORESCU Cristina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul
de Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/
stiinte-ale-educatiei

Metodica activităţilor de educaţie civică

UO-SSUPIP.0606

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. CUC Sorin

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei – pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Metodica activităţilor practice

UO-SSUPIP.0603

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Drd. VESA Adina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei
– pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Practica pedagogică

UO-SSUPIP.0507

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. ALB LUPAŞ Alina Daciana

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe,
Departamentul de Matematică
şi Informatică – pag.
Web: http://stiinte.uoradea.ro/
Lector univ. Drd. VESA Marius

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Arte,
Departamentul de
Arte Vizuale
Practică de specialitate în relaţie cu licenţa

UO-SSUPIP.0608

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Conf.univ. Dr. TOMESCU Rodica

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Litere -
Departamentul de Limba şi
Literatura Română –
pagina web:
http://litere.uoradea.ro/
prezentare/
catedra-romana.html

Lector univ. Drd. FLORESCU Cristina

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Practică pedagogică

UO-SSUPIP.0607

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Dr. ALB LUPAŞ Alina Daciana

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe,
Departamentul de Matematică
şi Informatică –
pag. Web: http://stiinte.uoradea.ro/
Lector univ. Dr. VLAŞIN Minodora

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-
ale-educatiei

Psihopedagogia copilului cu dificultăţi de învăţare

UO-SSUPIP.0502

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Prep.univ. Drd. ONICAŞ Raluca

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio
-Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Psihopedagogia jocului

UO-SSUPIP.0601

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Lector univ. Drd. PETER BARTH Karla Melinda

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane - Departamentul de
Ştiinţele educaţiei –
pagina web:
http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

Psihopedagogia supradotaţilor / copiilor cu dizabilităţi

UO-SSUPIP.0611

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Prep.univ. Drd. MĂRGINEAN Ioana

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Departamentul pentru Pregătirea
şi Perfecţionarea Personalului
Didactic (DPPPD) din cadrul
Universităţii din Oradea –
pagina web:
http://www.uoradea.ro/
romanian/topic/123/Departamentul$
pentru$Pregatirea$si
$Perfectionarea$Personalului
$Didactic$(DPPPD).html

Teoria educaţiei. Noile educaţii

UO-SSUPIP.0501

III, PIPP FR/ Gr.1,2,3 Asociat - Profesor (preuniversitar) BOCHIŞ Laura

 

CV

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Asociat la Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane -
Departamentul de Ştiinţele
educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/
index.php/stiinte-ale-educatiei

 

http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/products/sigmaslothttps://sigmaslot.stillspirits.com/products/situs-sigmaslothttps://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://slot-gacor-sigmaslot.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/products/slot-depo-5khttps://bonanza-slot.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/products/slot-gacor-88https://slot.hoki.walesbonner.net/https://slot.hoki.walesbonner.net/products/slot-hokihttps://slotgopay.stillspirits.com/http://slotluarnegeri.sammcknight.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://slot-gacor-malam-ini-pasarantogel2.sammcknight.com/http://ecolab.khnu.km.ua/https://pasarantogel2.stillspirits.com/http://slot-luar-negeri.pt2.oenling.com/