Învățământul la distanță (ID) şi Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR)

– o alternativă și o oportunitate pentru fiecare -

 

 

În societatea modernă, societate a cunoașterii - așa cum e aceasta declarată prin strategia Lisabona a Uniunii Europene, educația este o componentă fundamentală a civilizației. Ritmul progresului actual al științei transformă învățarea în condiție a performanței sociale, iar omul modern știe că, în fiecare zi, raporturile sociale şi tehnologiile se dezvoltă accelerat, solicitând competențe şi/sau abilități noi.

 

În ultimii 20 de ani, învățământul superior a cunoscut la Oradea o dezvoltare continuă și în condițiile competiției cu centre universitare de mai veche tradiție, putem spune că munca profesorilor noștri oferă în Transilvania un model de urmat. Ca universitate de educație și cercetare, școala superioară orădeană oferă azi diplome de licență și master acreditate pentru diverse specializări. Oferta educațională se extinde continuu și există o preocupare constantă a conducerii Universităţii pentru păstrarea unui raport optim cu solicitările pe care le înregistrează piața regională a forței de muncă.

 

Pentru că mulți dintre oamenii activi simt nevoia de a-și lărgi orizontul personal de cunoaștere, însă programul personal şi profesional nu le permite să urmeze cursuri cu frecvență, forma de învățământ la distanță (ID) şi cea de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) acoperă nevoia individuală de studiu, fără a afecta ritmul cotidian de viață și de muncă.

Învățământul la distanță şi învăţământul cu frecvenţă redusă reprezintă o alternativă de dezvoltare personală și o șansă pe care societatea democratică o oferă unor oameni dinamici și realiști, capabili să-şi creeze propriul program de studiu, pentru a dobândi noi competenţe şi cunoştinţe într-un ritm propriu.

 

Universitatea din Oradea, prin Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR), oferă astfel tuturor celor care nu pot urma un program de studii la forma cu frecvenţă, o șansă de realizare profesională și umană în condiții optime, asigurând fiecăruia o pregătire care poate face diferența în condițiile exigente de pe piața actuală a forței de muncă.

 

Acum, cu e-DIDIFR e simplu! Te aşteptăm să te convingi!

Prof. univ. dr. habil. Ioana - Teodora MEȘTER

Director DIDIFR

 

 

CONTACT

Str. Universității nr. 1, Oradea
+40 259 432 830
+40 259 432 789
rectorat@uoradea.ro