Edid

 • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
 • Află mai multe...
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Istoric

Scurt istoric al DIDIFR

Învăţământul la distanţă (ID), prin natura sa este o formă flexibilă de educaţie, iar programele de studii universitare organizate la această formă de învăţământ sunt caracterizate de utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicare specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare, completate de activităţi specifice de tutorat. Învăţământul la Distanţă este un proces educaţional care pune la dispoziţia studenţilor resurse de învăţământ – materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare.

Ţinând cont de aceste caracteristici şi de dorinţa Universităţii din Oradea de a veni în întâmpinarea dorinţei de învăţare a adulţilor de azi, tot mai ocupaţi, însă în acelaţi timp, tot mai dornici de a studia şi de a se autoperfecţiona pentru a face faţă cerinţelor dinamice ale mediului socio-economic modern, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă (Departamentul ID), ca parte integrantă a Universităţii din Oradea, s-a înfiinţat începând cu anul univ. 1999 – 2000, prin Hotărârea Biroului Senatului Universităţii din Oradea nr.1068 /25.11.1999.

Iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii autorizate să funcţioneze la forma de Învăţământ la Distanţă, la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, în cadrul Departamentului ID, au condus peste ani la acreditarea acestora, conform H.G. 676/ 2007, astfel:

 

Nr.crt.

Facultatea

Domeniul de studii universitare de licenţă H.G. 676/ 2007

Programul de studii universitare de licenţă (Specializarea)

1

Ştiinţe Economice

Finanţe

Finanţe şi bănci - ID

2

Ştiinţe Economice

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune - ID

3

Ştiinţe Economice

Management

Management - ID

4

Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID

5

Ştiinţe Economice

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale - ID

6

Ştiinţe Economice

Marketing

Marketing - ID

7

Inginerie Managerială şi Tehnologică

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic - ID

 

În baza metodologiei de evaluare externă, standardelor, standardelor de referinţă şi listei indicatorilor de performanţă ai ARACIS, au fost ulterior reacreditate toate aceste programe de studii la forma de Învăţământ la distanţă (ID), conform adresei Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) nr. 235/ 15.01.2010 (a se vedea pe pagina web a ARACIS, informaţia de link http://www.aracis.ro/uploads/media/Arhiva_2009_01.zip - documentul Validare_rapoarte_17.12.2009.pdf).

În baza Hotărârii de Senat nr. 163 din 18.04.2011, Departamentul de Învăţământ la Distanţă (DID) se transformă în Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR), urmare a transferării programului de studiu Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, în cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Departamentul IDIFR se organizează şi funcţionează în baza unui Regulament propriu, aprobat de Senatul Universităţii din Oradea.

Obiectivul principal al Departamentului IDIFR în colaborare cu facultăţile Universităţii din Oradea este:

 • calificarea superioară universitară a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, prin programe de studiu organizate la ID şi/sau IFR;
 • specializarea la nivel postuniversitar, inclusiv prin studii aprofundate, masterat a absolvenţilor de învăţământ superior, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR);
 • formarea continuă, reconversia sau perfecţionarea profesională solicitată de diferite instituţii, firme etc., prin învăţământ la distanţă.
 • Departamentul IDIFR colaborează cu facultăţile şi departamentele din cadrul Universităţii din Oradea pentru desfăşurarea programelor IDIFR în ceea ce priveşte planurile de învăţământ, programele analitice, cadrele didactice, baza materială.

Desfăşurarea programelor IDIFR se face sub directa coordonare a instituţiei de învăţământ superior, printr-un singur Centru de studiu local, fără a exista Centre de studiu –teritoriale.

Departamentul IDIFR este condus de un Director cu responsabilităţi manageriale în privinţa întregului proces IDIFR desfăşurat la nivelul universităţii, care este asistat de o echipă managerială şi administrativă.

Managementul programelor de studii ID/IFR se desfăşoară în Departamentul IDIFR al Universităţii din Oradea, a cărui activitate este subordonată universităţii şi care are în principal următoarele  responsabilităţi:

 • asigură accesul tuturor studenţilor înscrişi într-un program de studiu prin IDIFR la toate serviciile de suport specifice: asistenţă la înscriere (prin “Oficiile IDIFR” la nivel de facultate, facilităţi financiare (prin serviciile de specialitate ale Universităţii), asistenţă educaţională (prin tutorii de disciplină numiţi de la nivelul catedrelor de specialitate), livrarea resurselor de învăţământ (prin “Compartimentul de realizare şi distribuţie materiale didactice specifice”, acces la mijloace de comunicaţie (prin“Birou logistică e-Learning şi gestiunea resurselor didactice/administrare site IDIFR”, suport tutorial adecvat (prin tutorii consilieri), examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute şi consiliere profesională (prin tutorii de disciplină numiţi de la nivelul catedrelor de specialitate, Secretariatul Facultăţii şi Secretarul Şef al acestuia);
 • asigură un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor înscrişi la IDIFR (prin Secretariatul Facultăţii şi Secretara Şefă a acestuia);
 • asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor privind programele de studiu oferite şi tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere şi serviciile oferite, taxele de studiu şi costurile suplimentare (prin Compartimentul Comunicare, consiliere, marketing - promovare), tehnologiile educaţionale şi de comunicaţii utilizate (prin platforma e-Learning a Universităţii care poate fi accesată de pe pagina de Web a Departamentului şi care beneficiază de un curs on-line de utilizare, accesibil tuturor celor care se înscriu pe aceasta în conformitate cu procedura afişată), procedeele de examinare (în conformitate cu planul de învăţământ disponibil pe platforma e-Learning cât şi pe site-ul facultăţii, la secţiunea “Specializări” şi a Departamentului);
 • asigură infrastructura de comunicaţie între studenţi, cadre didactice şi tutori, prin diferite mijloace: poştă, telefon, fax, e-mail, Internet, discuţii în grup facilitate de tehnologiile informaţionale (Ex: e-mail, Internet, discuţii în grup facilitate de tehnologiile informaţionale prin intermediul platformei e-Learning a Universităţii , care poate fi accesată de pe pagina de Web a Departamentului;
 • asigură pregătirea permanentă în tehnologiile IDIFR a cadrelor didactice şi a personalului administrativ din universitate şi din centrele de studiu (prin întâlniri convocate periodic,);
 • asigură resursele de învăţământ adecvate: materiale de studiu şi suporturi tutoriale, cărţi de referinţă, materiale educaţionale ajutătoare (prin “Compartimentul de realizare şi distribuţie materiale didactice specifice”), spaţii adecvate întâlnirilor periodice asistate, spaţii pentru studiu individual deschis la ore convenabile (existenţa unei săli pentru “Centrul de resurse şi documentare IDIFR”, având o suprafaţă de 60 m2, care ţin seama de necesităţile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, reţele de calculatoare şi acces Internet;
 • asigură derularea în condiţii optime a contractelor de parteneriat privind: desfăşurarea procesului educaţional IDIFR, producerea de resurse de învăţământ specifice IDIFR, utilizarea resurselor de învăţământ şi tehnologii de comunicaţie etc.

 

Directorii Departamentului

 • de la înfiinţare, până în anul aprilie 2004 - Prof.univ.dr. Anca DODESCU
 • aprilie 2004 – aprilie 2010 - Prof.univ.dr. Adriana TOMESCU
 • aprilie 2010 – iunie 2012 - Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU
 • iulie 2012 - august 2015 - Prof.univ.dr. Mihai BERINDE
 • septembrie 2015 - prezent - Conf.univ.dr. Ioana Teodora MEŞTER
http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/products/sigmaslothttps://sigmaslot.stillspirits.com/products/situs-sigmaslothttps://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://slot-gacor-sigmaslot.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/products/slot-depo-5khttps://bonanza-slot.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/products/slot-gacor-88https://slot.hoki.walesbonner.net/https://slot.hoki.walesbonner.net/products/slot-hokihttps://slotgopay.stillspirits.com/http://slotluarnegeri.sammcknight.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://slot-gacor-malam-ini-pasarantogel2.sammcknight.com/http://ecolab.khnu.km.ua/https://pasarantogel2.stillspirits.com/http://slot-luar-negeri.pt2.oenling.com/